Kadłub silnika

Kadłub silnika wraz z pokrywami panewek głównych tworzy komplet, którego części nie mogą być zamienione z innym, podobnym kompletem, dlatego wszystkie pokrywy i kadłub są oznakowane literą i dwucyfrową liczbą, np. IM20. Znaki są wybite na dolnej powierzchni kadłuba, obok nakrętki nierdzewnej, przy tylnym łożysku i na wszystkich pokrywach. Otwory do osadzenia panewek głównych są wykonane w kompletnym kadłubie z przykręconymi pokrywami, a ich średnica wynosi 66,675…66,687 mm. Montaż tłoków z grupy selekcyjnej zgodnej z grupą wybitą na kadłubie zapewnia uzyskanie prawidłowego luzu między tymi częściami. Średnice cylindrów odpowiadające poszczególnym grupom selekcyjnym podano w odpowiednich tablicach. Są one rozprowadzane przez hurtownie.
Konstrukcja silnika umożliwia przeprowadzenie wielu napraw dla przedłużenia jego trwałości. W tym celu przewidziano możliwość roztaczania cylindrów na wymiary naprawcze przedstawione w tablicy, a po zużyciu gładzi cylindra ponad trzeci wymiar naprawczy można poddać cylindry dwukrotnemu tulejowaniu. Wymiary tulei cylindrowych i otworów kadłuba do tulejowania przedstawiono w tablicy.
W celu umożliwienia napraw otworów cylindrycznych prowadnic popychaczy przewidziano dwa wymiary naprawcze tych otworów oraz odpowiadających im popychaczy. Średnice prowadnic popychaczy nominalnych i nadwymiarowych zestawiono w tablicy. Także tam podane są dane dotyczące zastosowanych śrub i innych elementów. Należy bardzo ostrożnie stawiać silnik. Najlepiej ustawić go na specjalnym stojaki, a pod spodem położyć blachy, aby ewentualne spadające części można było łatwo znaleźć.
Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia lub naprawy kadłuba silnika, należy go najpierw oczyścić, a zwłaszcza usunąć zanieczyszczenia z kanałów oleju i kanałów układu chłodzenia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy kadłub nie ma pęknięć, uszkodzeń powierzchni współpracujących z innymi częściami oraz nieszczelności kanałów oleju i układu chłodzenia. Jeżeli występują przecieki przez ścianki układu chłodzenia, to dopuszczalna jest naprawa metodą spawania lub lutowania, pod warunkiem, że proces naprawy nie spowoduje uszkodzenia obrobionej powierzchni kadłuba ani jego odkształcenia. Naprawa na powierzchniach obrobionych, to jest cylindrach, gniazdach panewek, popychaczy i tulejek wału rozrządu oraz górnej powierzchni kadłuba jest niedopuszczalna.
Jeżeli luz między tłokiem i cylindrem przekracza 0,15 mm, to należy przeprowadzić naprawę z zastosowaniem tłoków nadwymiarowych. Do naprawy są przewidziane tłoki w trzech nadwymiarach 0,2; 0,4; 0,6. Wszystkie tłoki nadwymiarowe są selekcjonowane i mają oznakowaną grupę selekcyjną.
Ważna jest duża płaskość górnej powierzchni kadłuba. Jeżeli niepłaskość przekracza 0,025 mm, można ją naprawić przez szlifowanie lub skrobanie.
Otwory prowadnic popychaczy powinny mieć gładką powierzchnię bez wyraźnych rys. Luz między prowadnicą i popychaczem nie może przekraczać 0,1 mm. W przypadku większego luzu można naprawić prowadnice i zastosować popychacze nadwymiarowe.

Tagged with:
 

Recent Entries