Wybór kominka

Niektórzy klienci uwa?aj? nawet, ?e szklana obudowa jest tandetna i kiczowata. Oczywi?cie, ka?dy ma prawo do w?asnego zdania. Wró?my do Go to post page

Grudzień 29th, 2010 by eR_