Narzędzia dla profesjonalistów

Spó?ka Hitachi to firma z kraju kwitn?cej wi?ni funkcjonuj?ca w wielu sektorach rynku: informatyka (IT), energetyka, elektronika a tak?e budownictwo. Go to post page

Lipiec 29th, 2013 by pandha

Demontaż silnika

Wymontowanie silnika z samochodu Naj?atwiej wymontowa? silnik wraz z ca?ym zespo?em nap?dowym, to jest sprz?g?em i skrzynk? biegów. Mo?na równie? Go to post page

Grudzień 9th, 2008 by tezeusz