Demontaż silnika

Wymontowanie silnika z samochodu Naj?atwiej wymontowa? silnik wraz z ca?ym zespo?em nap?dowym, to jest sprz?g?em i skrzynk? biegów. Mo?na równie? Go to post page

Grudzień 9th, 2008 by tezeusz

Kadłub silnika

Kad?ub silnika wraz z pokrywami panewek g?ównych tworzy komplet, którego cz??ci nie mog? by? zamienione z innym, podobnym kompletem, dlatego Go to post page

Grudzień 1st, 2008 by tezeusz