Bezpłatne szkolenia Gdańsk

W dobie rosn?cego bezrobocia, które w Polsce osi?gn??o ju? 13%, niewiele jest zawodów, które daj? du?e szanse na prac? Go to post page

Luty 13th, 2010 by tezeusz

Bezpłatne szkolenia LTD

Gdy?skie Stowarzyszenie Przewo?ników Drogowych w Gdyni, zaprasza na nieodp?atne szkolenia, maj?ce na celu podniesienie kompetencji zawodowych. Co nale?y pod tym Go to post page

Luty 12th, 2010 by tezeusz