Spedycja drobnicowa

Firmy, które maj? do przewozu ?adunki zajmuj?ce ca?y kontener lub ich wi?ksz? ilo??, bez trudu znajduj? firmy transportowe gotowe przewie?? Go to post page

Marzec 13th, 2012 by tezeusz

Bezpłatne szkolenia LTD

Gdy?skie Stowarzyszenie Przewo?ników Drogowych w Gdyni, zaprasza na nieodp?atne szkolenia, maj?ce na celu podniesienie kompetencji zawodowych. Co nale?y pod tym Go to post page

Luty 12th, 2010 by tezeusz