Uzależnienie od hazardu

Na?ogowy hazard jest bardzo podst?pn? chorob?, niszcz?c? podst?pnie umys? i cia?o. Dlatego leczenie hazardu jest konieczne dla uzale?nionych od niego. Go to post page

Lipiec 4th, 2011 by tezeusz

Pomoc dla wątroby

Zatruwamy nasz? w?trob? tak mocno, ?e nie ma si? co dziwi?, i? czasami potrzebuje ona powa?nej pomocy. Je?li szukamy odpowiednich Go to post page

Kwiecień 6th, 2011 by kubap10